Anonim
Industrie-Anlage zur Gülleaufbereitung.
Industrianlæg til opslæmning af gylle.
Foto: NDM Naturwertstoffe GmbH

For mange dyrearv er et alvorligt miljøproblem. Kvælstofforbindelser påvirker luftkvaliteten med nitrogendioxid, ammoniak og sekundært partikelformigt stof. Derudover lider grundvandet af de store mængder nitrat. NETGO GmbH og NDM Naturwertstoffe GmbH, en specialist for forarbejdning af flydende gødning, der er grundlagt af landmænd fra Borken-distriktet, tackle problemet ikke følelsesmæssigt, men faktabaseret: som en del af et strategisk partnerskab har de en "skalerbar og multiplerbar platform for teknologier, foranstaltninger og metoder "udviklet. Med projektet er de blandt de lovende kandidater i konkurrencen "Digital Leader Award" fra IDG Business Media GmbH og Dimension Data Deutschland.

Ved hjælp af datavidenskab er duoen nu bedre og bedre i stand til at genkende og forstå de komplekse forhold bag kvælstofindgangene. Målet er en problemfri live overvågning af miljødata baseret på deres egne og eksterne datakilder. NETGO og NDM ønsker at give institutioner og virksomheder et proceskoncept til en række miljøspørgsmål.

Cloud-platform som et teknisk grundlag

Samarbejdet begyndte i 2013. På det tidspunkt var NDM stadig i planlægningsfasen af ​​et nu afsluttet industrianlæg til behandling af flydende gødning i det vestfalske bønderi Nordvelen. Partnerne udviklede oprindeligt en skyplatform (IaaS og SaaS) som det tekniske grundlag for et forskningscenter for forarbejdning af flydende gødning. NETGOs data science team analyserer procesdata om denne digitale infrastruktur og leverer information til forskellige interessenter, herunder anvendelse af AI-algoritmer. I tæt samarbejde med NDM-eksperterne forfølges de spørgsmål, der er relevante for miljøbeskyttelse og procesteknik.

NETGO oprettede en sikker IT-infrastruktur til dette formål, der kombinerer de indsamlede maskindata og NDM-procesviden med metoder fra datavidenskabsområdet. Alle systemer flyder sammen i Microsoft skyen, hvor dataene indsamles, analyseres og visualiseres. Projektdeltagerne beskriver udfordringen med at integrere eksterne datakilder, som f.eks. Den tyske vejrservice, energileverandørerne eller forskellige nærings- og vandkropsinformationstjenester bidrager.

spoods.de

Ny indsigt i nitrogen- og fosforcykler

Um Wirtschaftsdünger sinnvoll wiederaufzubereiten, bedarf es jeder Menge Daten.
For korrekt genanvendelse af gødning fra gårdspladsen kræves en masse data.
Foto: NDM Naturwertstoffe GmbH

Ifølge virksomheden har teamet i mellemtiden opnået en "hidtil uset tilgængelighed og læsbarhed af data inden for miljøteknologier til fuld behandling af gødning". Gennem samspillet mellem procesudvikling og data ville det være muligt at få helt ny information om sammenhængen og virkningen af ​​nitrogen- og fosforcyklusser i landbruget. På denne database kunne nye innovative miljøteknologier udvikles, som også kunne testes i stor skala.

Nøgletal, som holdet måler sin succes på, er for eksempel genvindingsomkostninger, energibalancen eller emissionen og vandudledningsværdier. I det næste trin vil dataanalysen blive brugt til at udvikle parametre og specifikationer for landmændene. NETGO og NDM er i tæt dialog med kompetente ministerier og institutioner på føderalt og statligt niveau. Etablerede strategier til reduktion af kvælstofforurening og gylleproduktion vil blive sat spørgsmålstegn ved på baggrund af de indsamlede data.

»

Deltag i DIGITAL LEADER COMMUNITY

Omkring DIGITAL LEADER-TILDELING er der opstået et unikt netværk i de senere år. BLÅ BOG, som vi agter at frigive i efteråret 2019, er nøglen til dette netværk - kun medlemmer af BLÅ BOG modtager en personlig kopi. BLÅ BOG udstedes kun mod godkendelse af adfærdskodeksen, hvilket grundlæggende betyder: netværk ja, annonceringsnr. Så sikker din personlige adressebog for det tyske Digital Leader Community!

Tilmeld dig nu og vær der!